top of page

Nota prawna

Wszelkie dane zamieszczone w serwisie internetowym Slow Homes Club mają charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, jak również nie stanowią usługi doradztwa finansowego, prawnego, podatkowego, nieruchomości oraz nie należy ich traktować jako rekomendacji.

Slow Homes Club dołożyła należytych starań, aby zamieszczone informacje były rzetelne i oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. Jeżeli w treści danego materiału nie wskazano inaczej, źródłem danych są obliczenia własne Slow Homes Club. W każdym czasie treść i wygląd serwisu mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych w niniejszym serwisie, w szczególności podjęcia decyzji inwestycyjnej, ponosi wyłącznie użytkownik serwisu.

Prezentowane w serwisie oferty nieruchomości oparte są na danych pochodzących od ich właścicieli i nie stanowią gwarancji ich prawidłowości.

Slow Homes Club nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. 

Slow Homes Club nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub braki w treściach zamieszczonych w niniejszym serwisie powstałe z powodów technicznych, w szczególności w wyniku modyfikacji tych treści w drodze teletransmisji, w tym w treści dokumentów ofert.

Prawa autorskie dotyczące wizualizacji i treści witryny internetowej www.slowhomesclub.com przysługują Slow Homes Club.

Wszelkie dodatkowe informacje są przekazywane na indywidualne żądanie.

bottom of page