top of page

 Idea

Zrównoważony 
rozwój 

Idea zrównoważonego rozwoju jest integralną częścią wszystkiego, co robimy – nie tylko naszych inwestycji, ale także sposobu, w jaki działamy. Lata doświadczeń na rynku nieruchomości powodują, że wiemy jak!

Wiatraki
Budynki przyjazne środowisku

Naszą ambicją jest wpływ

Realizując nasze inwestycje mamy wpływ na cały cykl życia budynku minimalizując zużycie energii, zabezpieczając zasoby wody, ograniczając produkcję odpadów i maksymalizując ich ponowne zużycie. Ograniczamy ślad węglowy nie tylko  wybierając lokalne materiały. 

Korzyści ekonomiczne

Z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju inwestycji korzyści ekonomiczne, jakie ona wygeneruje są równie ważne jak uwzględnienie aspektu społecznego oraz poszanowanie środowiska naturalnego. Nie można więc mówić o prawdziwie zrównoważonym inwestycji w domki jeśli jego funkcjonowanie nie będzie bardziej oszczędne, co ma bezpośredni wpływ na wzrost rentowności z najmu. Takie inwestycje przygotowujemy w Slow Homes Club

Rachunek
bottom of page