top of page
  • Zdjęcie autoraSlow Homes Club

Jak zbudować dom 70 m2 wg nowych przepisów

W ramach tzw. ,,Polskiego Ładu" umożliwiono budowę domów 70m2 na zgłoszenie, wyjaśniamy jak bez pozwolenia wybudować dom do 70m2Z dniem 3 stycznia 2022 r. weszła w życie nowelizacja prawa budowlanego oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadzająca wiele zmian, które mają ułatwić życie inwestorom pragnącym wybudować dom jednorodzinny.


Dom 70m2 bez pozwolenia


Podstawowa zmiana polega na możliwości budowy domu bez uzyskania pozwolenia na budowę, ustanawiania kierownika budowy i prowadzenia dziennika budowy w ramach tzw. zgłoszenia z projektem budowlanym. Przedmiotem zgłoszenia, do którego trzeba dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany, ma być budynek o powierzchni zabudowy do 70 m2. Powinien być wolnostojący i nie więcej niż dwukondygnacyjny. Na maksymalnie dwóch kondygnacjach może być nawet 100 m2 powierzchni użytkowej.


Niezbędne oświadczenia do zgłoszenia


Zgłoszenie umożliwia budowę obiektu, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany. Bardzo ważną kwestią jest fakt, iż skorzystanie z „uproszczonej” procedury budowy domu do 70 m2, trzeba będzie potwierdzić w drodze oświadczenia, że taka budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, inwestor przyjmuje odpowiedzialność za kierowanie budową w przypadku nieustanowienia kierownika budowy a dokumentacja dołączona do zgłoszenia jest kompletna. Przed rozpoczęciem budowy domu 70 m2 niezbędne jest geodezyjne wyznaczenie terenu, a po wybudowaniu domu – dokonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Slow Homes Club przeprowadzi cię przez formalności związane z realizacją zgłoszenia i wesprze w kontakcie z urzędami w trakcie realizacji.

Budowa domu wymaga zawiadomienia organów nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzja o warunkach zabudowy dla domów do 70 m2 wydawana będzie w ciągu 21 dni. Nowa ustawa nie zmienia dotychczasowych regulacji w zakresie planu zagospodarowania przestrzennego.


Dom 70m2 - ryzyka przy budowie


Do budowy domu do 70 m2 można przystąpić od razu po doręczeniu organowi administracji architektoniczno-budowlanej zgłoszenia budowy. Brak dziennika budowy oraz prawdopodobieństwo, że podczas realizacji bez nadzoru kierownika, mogą pojawić się problemy konstrukcyjne oraz niestandardowe rozwiązania co do wielkości powierzchni i parametrów technicznych budynku są bolączką wielu realizujących budowy bez wsparcia. Istotne są również kwestie samego gruntu, jego nachylenia i występowania cieków wodnych. Potencjalne ograniczenie ryzyka umożliwia kupno gotowego domu, daje to możliwość zabezpieczenia inwestorowi stabilności ceny materiałów, które stanowią znaczące ryzyko dla budżetu w aktualnym otoczeniu gospodarczym.


Zapewniamy doświadczonych wykonawców, którzy realizując projekty gotowych domów dają komfort, bezpieczeństwo i wsparcie w realizacji budowy od początku do końca procesu.

Zawiadomienia o zakończeniu budowy zawiera oświadczenie o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych w sposób zgodny z przepisami oraz oświadczenie o zgodności wykonania budynku z projektem budowlanym oraz przepisami techniczno-budowlanymi.


Ustawodawca wprowadzając oświadczenie o zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych nie ograniczył możliwości sprzedaży czy wynajmu wybudowanego domu ale cześć inwestorów woli realizując budowę opierać się na sprawdzonej drodze, jaką jest realizacja budowy domków do 35m2 na zgłoszenie bez powyższego ograniczenia. W Slow Homes Club dostosowujemy się do oczekiwań inwestora i jesteśmy w stanie wesprzeć procedowanie każdej z tych dróg.bottom of page