top of page
  • Zdjęcie autoraSlow Homes Club

Stopy procentowe w górę o 75pb. Jakie nieruchomości ochronią inwestora ? Czy grozi nam stagflacja?

Rada Polityki Pieniężnej w dniu 8 marca podwyższyła stopy procentowe NBP o 75 pb do poziomu sto referencyjną do 3,50 proc., lombardową do 4,0 proc., depozytową do 3,0 proc. . Było to szóste z rzędu posiedzenie RPP z podwyżką stóp procentowych. Jest to reakcja na słabnące notowania polskiego złotego i wysoką inflację, zgodna z konsensusem analityków.

Projekcja NBP zakłada inflację na poziomie 9,3-12,2% w 2022 r.

Projekcja inflacyjna NBP zakłada, że inflacja znajdzie się z największym prawdopodobieństwem w przedziale 9,3-12,2% w 2022 r. i 7-11% w 2023 r. , podano w komunikacie po posiedzeniu RPP. . Jest to zdecydowane określenie, że otoczenie wysokiej inflacji zostanie z Nami na dłużej, ostatni komunikat GUS mówił, że w styczniu 2022 rok do roku ceny wzrosły o 9,2%. To najwięcej od 22 lat.. Zgodnie z komunikatem NBP : po rozpoczęciu agresji zbrojnej Rosji przeciw Ukrainie wyraźnie wzrosła niepewność dotycząca dalszego kształtowania się sytuacji makroekonomicznej na świecie, w tym w Europie. Znalazło to odzwierciedlenie w istotnym pogorszeniu nastrojów na rynkach finansowych oraz deprecjacji części walut. Ponownie wzrosły ceny gazu ziemnego, ropy naftowej i węgla, oraz części surowców rolnych. Jednocześnie przedłużają się zaburzenia w globalnych łańcuchach podaży, a ceny transportu międzynarodowego są nadal podwyższone. Przyczyni się to najprawdopodobniej do dalszego wzrostu inflacji na świecie, która w wielu krajach osiągała wysokie poziomy jeszcze przed rosyjską agresją zbrojną na Ukrainę.

Raty kredytów hipotecznych zwiększą się o 70% w porównaniu z jesienią 2021 roku.

Bezpośrednią konsekwencją podwyżki stóp procentowych jest wzrost WIBOR-u 3M akt. 3,91% co przekłada się na wyższą ratę kredytową dla wszystkich kredytobiorców, którzy mają kredyty w PLN oraz spadek zdolności kredytowej dla wszystkich planujących zaciągnąć kredyt hipoteczny na zakup nieruchomości. Jeśli główna stopa procentowa NBP wzrośnie powyżej 5 proc., jak to przewidują analitycy, to raty kredytów hipotecznych zwiększą się o 70% w porównaniu z jesienią 2021 roku.


Ponad to Komisja Nadzoru Finansowego spodziewa się dalszych podwyżek stóp i w stanowisku skierowanym do Prezesów Banków zalecił aby do oceny zdolności kredytowej brać uwagę zmianę stóp procentowych o 5 p.p. co implikuje badanie tak jakby oprocentowanie wraz z marżą banku było ok 10%. Jest to czynnik, który w znacznym stopniu już od teraz wpłynie na zdolność kredytową Polaków.

Ucieczka od polskiej waluty. Euro po 5 zł a Dolar po 4,6 zł

Działania wojenne na terytorium Ukrainy, wzrost cen ropy i gazu, a także negatywny sentyment dla Naszego regionu w wpłyną na spadek inwestycji zagranicznych i wycofywanie się zagranicznego kapitału z Naszego regionu. Kurs EUR/PLN już w ostatnich dniach dobił do 5,00 a USD/PLN do 4,6o. Niepewność dotycząca sytuacji gospodarczej wstrzyma decyzje o inwestycjach przedsiębiorstw, ograniczy konsumpcję prywatną co w konsekwencji znacząco obniży prognozy wzrostu PKB polski. Istnieje istotne zagrożenie stagflacją.

żródło: https://money.usnews.com/investing/news/articles/what-is-stagflation


Stagflacja to zjawisko gospodarcze charakteryzujące się utrzymującą się wysoką inflacją i stagnacją popytu w gospodarce występujące często z rosnącą stopą bezrobocia . Jedną z przyczyn i widocznych konsekwencji stagflacji jest wzrost cen surowców, zwłaszcza ropy naftowej. Cena ropy w ciągu ostatnich 3 miesięcy wzrosła o ponad 60% osiągając szczyt powyżej 130USD za baryłkę co pokazuje wykres poniżej.


Ponieważ ropa jest tak szeroko stosowanym towarem, wzrost cen powoduje wyższe koszty dla firm produkujących towary lub usługi z nią związane. Niektóre z tych wyższych kosztów są nieuchronnie przerzucane na konsumenta. W szczególnie ciężkim okresie w latach 70. rosnąca inflacja i spadające zatrudnienie osłabiły wzrost gospodarczy w USA i siedmiu innych głównych gospodarkach rynkowych, w wyniku czego bardzo ucierpieli inwestorzy na rynkach akcji. W czasach stagflacji klasa średnia jest ściskana z obu stron przez pogarszający się styl życia i rosnące koszty utrzymania. Ciężko pracujące rodziny płacą więcej za żywność i artykuły gospodarstwa domowego, będąc zmuszone do życia z niższymi realnie zarobkami.


Kiedy wystąpi stagflacja, nie panikuj, sprzedaż akcji czy nieruchomości i przejście w całości w mniej płynne aktywa alternatywne takie jak złoto czy inne towary, które są atrakcyjne w tym czasie nie zawsze może być dobrym rozwiązaniem. Stagflacja nie jest dobrym powodem, aby całkowicie porzucić rozsądną strategię inwestycyjną. Jeśli jednak Twój portfel ma tylko agresywne inwestycje lub nie jest dobrze zdywersyfikowany to jest czas, aby zmniejszyć ryzyko. Nieruchomości dobrze chronią portfel w okresie stagflacji co pokazuje analiza wyników funduszy nieruchomości typu REIT zrobiona przez firmę Schroders wskazująca, iż zwroty w okresach wysokiej inflacji i stagnacji gospodarczej były pow. 6,5% ,


Najbardziej pożądane działki i domy będą dalej obiektem zainteresowania inwestorów.

Stagflację wyróżnia połączenie dwóch presji, pierwszej na spadek cen wynikających ze spowolnienia gospodarczego i drugiej presji na wzrost cen wynikających ze wzrostu cen surowców i dodruku pieniądza . Siły te powodują połączenie nieprzewidywalnej zmienności i nadmiernych rozbieżności w cenach domów i apartamentów, przy czym niektóre z najlepszych lokalizacji znacząco rosną, podczas gdy ceny przeciętnych i gorszych lokalizacji spadają. Najbardziej pożądane działki i domy w atrakcyjnych turystycznych miejscowościach i głównych miastach będą dalej obiektem zainteresowania inwestorów.Przygotowując się na ryzyko stagflacji w kolejnym poście w Slow Homes Club podzielimy się wiedzą o najbardziej atrakcyjnych miejscach do zakupu działki i budowy domów z potencjałem wynajmu turystycznego w Polsce. Spadek zdolności kredytowej spowoduje zmniejszone zainteresowanie spekulacją na rynku mieszkań na wynajem i zmniejszenie inwestycji deweloperskich. W aktualnej sytuacji możemy obserwować utrwalenie istotnego trendu budowy zakupu gruntów i budowy małych domów w atrakcyjnych lokalizacjach za gotówkę, zakupów apartamentów w lokalizacjach turystycznych i centrach miast oraz zakupy nieruchomości za granicą, wyzwaniem pozostaną ceny materiałów budowlanych i ich dostępność, które wpływają na cenę metra kwadratowego, dlatego warto nie odwlekać decyzji o zakupie . W tak niestabilnych czasach warto kierować się odwiecznym mottem : lokalizacja, lokalizacja, lokalizacja.

bottom of page